W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, uprzejmie informujemy, że:


Administratorem Państwa danych jest spółka IVT SWISS POLSKA SP. Z O.O.(ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez IVT SWISS POLSKA SP. Z O.O. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@wypozyczony.pl . Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z IVT SWISS POLSKA SP. Z O.O. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do : żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

fb